Křest knihy Běsa
Dita Táborská„Čeští autoři se prý často zdráhají nazývat se spisovateli, protože nemají odvahu. To je parafráze výroku, který jsem slyšela už kdysi a který mi od té doby vrtá hlavou. I já se mezi takové autory totiž řadím. Copak se spisovatelkou může nazývat někdo, kdo k psaní utíká pokoutně výhradně jen na předělech dnů? Kdo o životy svých knih nepečuje? Kdo se v soudobé literatuře prakticky nevyzná? Těžko. Já jsem nanejvýš amatérsky píšící státní úřednice, což zní tak příšerně, až je to veselé. Možná nejsem spisovatelka v pravém smyslu slova, ale čtenáře – ty opravdové, na které myslím po nocích, když jim píšu – mám. Každé jednotlivé přečtení – byť vzbudí sebekritičtější reakci – je pro mne čest. Děkuji Vám!“

Dita Táborská