Dita TáborskáCurriculum Vitaeportrét autorky Dita Táborská (nar. 22. března 1981 v Praze) zakončila studia oboru anglistika-amerikanistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2005. Diplomovou práci zpracovávala v rámci stipendijního pobytu na New York University ve Spojených státech. Tomu předcházely zahraniční studijní zkušenosti v letech 2001-2002 na Universidad Autónoma de Madrid ve Španělsku a předtím ještě na střední škole, kdy díky stipendiu nadace Open Society Fund George Sorose strávila rok 1997-1998 na internátní škole ve městě Birmingham ve státě Alabama na jihu USA.


Po studiích pracovala krátce externě pro Českou televizi a Český rozhlas a v roce 2007 nastoupila jako tisková a politická referentka Velvyslanectví Státu Izrael v Praze. O dva roky později začala působit na českém ministerstvu zahraničí, které ji vyslalo na Velvyslanectví České republiky v Mongolsku (2009-2012). V letech 2018 až 2023 zastávala pozici zástupkyně vedoucího České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji na Tchaj-wanu.


Na rodičovské dovolené napsala Táborská svůj první román Malinka, který v roce 2017 vydalo brněnské nakladatelství Host. Malinka rozpracovává téma přijetí dítěte do rodiny z pohledu nejen rodičů a dalších dětí v rodině, ale především také perspektivou již dospělé adoptované dívky. O rok později vyšla Táborské druhá kniha Běsa rovněž v nakladatelství Host. Běsa Malinku tematicky i časově rámuje a rozšiřuje příběh o Malčinu biologickou rodinu. Kniha obsahuje rukou psaný deník z léčebny, který graficky zpracovala Lucie Zajíčková.


Tématu náhradní rodinné péče se Táborská věnuje dlouhodobě; je absolventkou řady odborných seminářů a autorkou práce Mezinárodní adopce dětí z ciziny do České republiky z konzulárního hlediska zpracované pro Diplomatickou akademii MZV ČR. V roce 2021 se Táborská prostřednictvím Institutu rodinné péče NATAMA připojila k podpoře pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se změnil zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který stanoví, že malé děti do tří let nemohou být dlouhodobě umístěny do ústavních zařízení.


V roce 2021 vyšel Táborské v Hostu třetí román s názvem Černé jazyky, který se od předchozích knih tematicky odchyluje. Je inspirován Tchaj-wanem a vypráví rodinný příběh, který odehrál-li by se jinde, udál by se úplně jinak.


Dita Táborská s manželem Lukášem mají tři syny.